Tủ mạng 15U D600, tủ rack 15U D600 D800 D1000 giá rẻ

1,800,000 1,600,000

Tủ mạng 15U D600, Tủ Rack 15u, Tủ Rack Cabinet 19 inch, Tủ RACK 15U d600, tủ mạng 15u sâu 600mm, cửa Mica hoặc cửa lưới giá rẻ. Kích thước tủ mạng 15U D600: 845 x 600 x 600, Tiêu chuẩn 19″ Có 3 tiêu chuẩn Rack 15U sâu 600, Rack 15U sâu 800, Rack 15U sâu 1000

SKU: 15UD600 Category: